De tarieven zijn afhankelijk van de zorgbehoefte, zorgtijdstippen en reisduur/- afstand. Uiteraard worden de tarieven in onderling overleg afgestemd en uiteindelijk vastgelegd in een zorgovereenkomst.
De zorg kan betaald worden vanuit een Persoonsgebonden Budget (=PGB), eigen middelen (particulier) of een combinatie hiervan.