Bij een zorgaanvraag volgt er binnen 1-5 dagen een vrijblijvende kennismaking in de thuissituatie. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Doel hiervan is wederzijds informatie uit te wisselen, de zorgbehoefte in kaart te brengen en vast te leggen. Uiteraard zullen hierbij ook mijn algemene voorwaarden aangeboden worden en zo nodig toegelicht.

Indien alle betrokkenen positief zijn, zal er in onderlinge afstemming een zorgovereenkomst met concrete afspraken ingevuld en ondertekend worden. Vervolgens kan de zorgverlening van start gaan.

Facturering zal (afhankelijk van de zorgduur) per week, twee weken of maand plaatsvinden.